DRIVETRAIN
U-JOINTS (CONT)
APPLICATIONS (CONT)
FIGURE LOCATION PART #
FITS MODEL
FIGURE LOCATION PART #
POLARIS (CONT)
Magnum 325 01-02 2X4-Rear Prop Shaft
A
1
1205-0004
Sportsman 450 16 4x4-Front Prop Shaft
L
1,3
1205-0004
Magnum 325 01-02 4x4-Front Axles- Exc. HDS (Visco-Lok) B
7,8
1205-0010
Diesel 455 00 4x4-Front Axles
D
1,2
1205-0010
Magnum 325 01-02 4x4-Front Prop Shaft-
Diesel 455 01 4x4-Front Axles- W/ Inside Lock Rings
D
1,2
1205-0004
Exc. HDS (Visco-Lok)
B
1,3
1205-0004
Diesel 455 01 4x4-Front Axles- W/ Outside Lock Rings
D
1,2
1205-0010
Magnum 325 01-02 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0004
Diesel 455 01 4x4-Prop Shaft-from 12/07/00
D
3,4
1205-0004
B
1,3
1205-0262
Diesel 455 99 4x4-Front Axles
D
1,2
1205-0010
D
1,2
1205-0010
Diesel 455 99 4x4-Prop Shaft
D
3,4
1205-0004
Xpedition 325 00-02 4x4-Front Prop Shaft
D
3,4
1205-0004
Diesel 455 99 4x4-Rear Axles
D
7,10
1205-0007
Xpedition 325 00-02 4x4-Rear Prop Shaft
D
5
1205-0004
Diesel 455 99 4x4-Rear Axles
D
8,9
1205-0009
B
7,8
1205-0004
ATV 500 H.O. 04 4x4-Front Axles
B
7,8
1205-0004
B
1,3
1205-0004
ATV 500 H.O. 04 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
ATP 330 04 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0010
ATV 500 H.O. 04 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0010
ATP 330 05 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
ATV 500 H.O. 05 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
B
4
1205-0010
ATV 500 H.O. 05 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0010
A
1
1205-0010
ATV Pro 500 02 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Magnum 330 03-04 4x4-Front Axles- Exc. HDS (Visco-Lok) B
7,8
1205-0004
ATV Pro 500 02 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0004
Magnum 330 03-04 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Big Boss 500 98-99 6x6
E
1,2
1205-0010
B
4
1205-0010
Magnum 500 01 4x4-Front Axles- Exc. HDS (Visco-Lok)
B
7,8
1205-0010
A
1
1205-0010
Magnum 500 01 4x4-Front Prop Shaft-
Magnum 330 05 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Exc. HDS (Visco-Lok)
B
1,3
1205-0004
Magnum 330 05 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0010
Magnum 500 01 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0004
B
1,3
1205-0004
Magnum 500 02 4x4-Front Axles- Exc. HDS (Visco-Lok)
B
7,8
1205-0010
Magnum 330 06 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0010
Magnum 500 02 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Sportsman 335 99-00 4x4- Front Axles
D
1,2
1205-0010
Magnum 500 02 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0004
Sportsman 335 99-00 4x4- Prop Shaft
D
3,4
1205-0004
Magnum 500 03 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
D
7,10
1205-0007
Magnum 500 03 4x4-Rear Prop Shaft
B
4
1205-0010
Sportsman 335 99-00 4x4- Rear Axles
D
8,9
1205-0009
Magnum 500 99-00 4x4-Front Axles
B
7,8
1205-0010
300 96 4x4
B
7,8
1205-0004
Magnum 500 99-00 4x4-Front Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
350L 90 4x4
B
7,8
1205-0004
Scrambler 500 10 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
350L 93 4x4
B
7,8
1205-0004
Scrambler 500 10-12 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
350L 93 6x6
E
1,2
1205-0004
Scrambler 500 97 4x4
B
7,8
1205-0010
Trail Boss 350L 90-92 4x4
B
7,8
1205-0004
Scrambler 500 98 4x4- Front Axles
B
7,8
1205-0010
B
7,8
1205-0004
Scrambler 500 98 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
E
1,2
1205-0004
Scrambler 500 99-09 4x4- Front Axles
B
7,8
1205-0004
400 95 6x6-W/ Inside Lock Rings
E
1,2
1205-0004
Scrambler 500 99-09 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
400 95 6x6-W/ Outside Lock Rings
E
1,2
1205-0010
Sportsman 500 02-03 4x4- Front Axles
B
7,8
1205-0004
Big Boss 400L 97 6x6
E
1,2
1205-0010
Sportsman 500 02-03 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Scrambler 400 95-97 4x4- W/ Inside Lock Rings
B
7,8
1205-0004
Sportsman 500 02-03 6x6- Front Axles
E
1,2
1205-0004
Scrambler 400 95-97 4x4- W/ Outside Lock Rings
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 02-03 6x6- Prop Shaft
E
3,4
1205-0004
Scrambler 400 98-02 4x4- Front Axle- W/ Inside Lock Rings B
7,8
1205-0004
Sportsman 500 04 4x4- Front Axles
B
7,8
1205-0004
Scrambler 400 98-02 4x4- Front Axle-
Sportsman 500 04 4x4- Prop Shaft-W/ Inside Lock Rings
B
1,3
1205-0004
W/ Outside Lock Rings
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 04 4x4- Prop Shaft-W/ Outside Lock Rings B
1,3
1205-0010
Scrambler 400 98-02 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Sportsman 500 04 6x6- Front Axles
E
1,2
1205-0004
Sportsman 400 01 4x4- Front Axles
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 04 6x6- Prop Shaft
E
3,4
1205-0004
B
1,3
1205-0004
Sportsman 500 05-08 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Sportsman 400 02-04 4x4- Front Axles
B
7,8
1205-0004
Sportsman 500 05-08 6x6- Front Axles
E
1,2
1205-0004
Sportsman 400 02-04 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Sportsman 500 05-08 6x6- Prop Shaft
E
3,4
1205-0004
Sportsman 400 05 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Sportsman 500 09-10 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
B
1,3
1205-0004
Sportsman 500 09-14 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Sportsman 400 08-14 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Sportsman 500 96 4x4- Front Axles- W/ Inside Snap Rings
D
1,2
1205-0004
Sportsman 400 93-94 4x4
B
7,8
1205-0004
Sportsman 500 96 4x4- Front Axles-
Sportsman 400 95-96 4x4- W/ Inside Lock Rings
B
7,8
1205-0004
W/ Outside Snap Rings
D
1,2
1205-0010
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 96 4x4- Prop Shaft
D
3,4
1205-0004
Sportsman 400 97 4x4
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 96 4x4- Rear Axles
D
7,10
1205-0007
Xplorer 400 95-96 4x4- W/ Inside Lock Rings
B
7,8
1205-0004
Sportsman 500 96 4x4- Rear Axles
D
8,9
1205-0009
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 97 4x4- Front Axles
D
1,2
1205-0004
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 97 4x4- Prop Shaft
D
3,4
1205-0004
Xplorer 400 99-02 4x4- Front Axles
B
7,8
1205-0004
Sportsman 500 97 4x4- Rear Axles
D
7,10
1205-0007
Xplorer 400 99-02 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
Sportsman 500 97 4x4- Rear Axles
D
8,9
1205-0009
Magnum 425 95 4x4- W/ Inside Lock Rings
B
7,8
1205-0004
Sportsman 500 98 4x4- Front Axles
D
1,2
1205-0010
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 98 4x4- Prop Shaft
D
3,4
1205-0004
Magnum 425 96 4x4- W/ Inside Lock Rings
B
7,8
1205-0004
Sportsman 500 98 4x4- Rear Axles
D
7,10
1205-0007
Magnum 425 96 4x4- W/ Outside Lock Rings
B
7,8
1205-0010
Sportsman 500 98 4x4- Rear Axles
D
8,9
1205-0009
Magnum 425 96 6x6- W/ Inside Lock Rings
E
1,2
1205-0004
Sportsman 500 99-01 4x4- Front Axles
B
7,8
1205-0010
Magnum 425 96 6x6- W/ Outside Lock Rings
E
1,2
1205-0010
Sportsman 500 99-01 4x4- Prop Shaft -
Magnum 425 97 4x4
B
7,8
1205-0010
W/ Inside Lock Rings
B
1,3
1205-0004
Magnum 425 97 6x6
E
1,2
1205-0010
Sportsman 500 99-01 4x4- Prop Shaft -
B
7,8
1205-0010
W/ Outside Lock Rings
B
1,3
1205-0010
D
1,2
1205-0010
Sportsman 500 99-01 6x6- Front Axles
E
1,2
1205-0010
Xpedition 425 00-01 4x4-Front Prop Shaft
D
3,4
1205-0004
Sportsman 500 99-01 6x6- Prop Shaft
E
3,4
1205-0004
Xpedition 425 00-01 4x4-Rear Prop Shaft
D
5
1205-0004
Sportsman X2 500 06-09 4x4- Prop Shaft
B
1,3
1205-0004
D
1,2
1205-0004
Xplorer 500 97 4x4-Front Axles
D
1,2
1205-0004
D
3,4
1205-0004
Xplorer 500 97 4x4-Prop Shaft
D
3,4
1205-0004
Xpedition 425 02 4x4-Rear Prop Shaft
D
5
1205-0004
Xplorer 500 97 4x4-Rear Axles
D
7,10
1205-0007
Sportsman 450 06-07 4x4
B
1,3
1205-0004
Xplorer 500 97 4x4-Rear Axles
D
8,9
1205-0009
2017 PARTS UNLIMITED ATV/UTV